Inschrijving competitie en bekercompetitie.

LET op: Als er een volledig afgeronde inschrijving heeft plaats gevonden krijg je een bevestiging, zoniet is de inschrijving niet ontvangen!

Bepalingen:
Jaarlijks dient er voor ieder team een inschrijving voor de a.s. competitie en bekercompetitie plaats te vinden. Inschrijving na emailbericht van het secretatiaat waarin de termijn staat aangegeven. Nieuwe deelnemers kunnen het hele jaar door inschrijven. Voorwaarden voor deelname zijn dat je per team over minimaal 11 spelers, een grensrechter, een plofbal een tenue, een reserve-tenue en (bij voorkeur) over een coach beschikt. Verder dient het inschrijfgeld ongeveer 650,-- euro per team (u ontvangt daarvoor t.z.t. een nota) per uiterlijk 1 juli op rekening NL50ABNA0424719398 van de RZW te zijn bijgeschreven. Nieuwe teams komen eerst op de wachtlijst, waarna er bij de indeling wordt bekeken of er ruimte is voor deelname. Indeling geschiedt in principe altijd in de laagste klasse.  De indeling geschiedt in week 27. Teams welke niet hebben betaald komen automatisch op de wachtlijst. Teams welke niet (kunnen) worden ingedeeld, krijgen het inschrijfgeld (onder aftrek van eventuele vorderingen) daarna teruggestort.
Als u inschrijft, gaat u akkoord met -, en conformeert u zich aan het huishoudelijk reglement van Regionaal Zaalvoetbal Walcheren.
Gegevens vereniging: Let op teamnaam max. 18 tekens kies eventueel een goede afkorting
Vereniging:
Aantal teams:
1e team
Tenuekleur shirt: broek: Deelname beker: Ja Nee
2e team
Tenuekleur shirt: broek: Deelname beker: Ja Nee
3e team
Tenuekleur shirt: broek: Deelname beker: Ja Nee
Contactgegevens vereniging: Alle velden invullen s.v.p.
Wat verwachten wij van een contactpersoon? Aanspreekpunt en contactpersoon voor de betreffende vereniging gedurende het gehele speelseizoen, goed bereikbaar via telefoon en email, mutaties in het ledenbestand doorgeven aan het bestuur wat wil zeggen: afmelden van leden, aanmelden van leden en zelfstandig in staat spelerspassen aan te maken (Instructie kan door de ledenadministratie worden gegeven. Een toelichting/handleiding staat hieronder.) Spelers kunnen zelf natuurlijk ook pasjes aanvragen, maar dienen dan ook zelfstandig pasjes te KUNNEN aanmaken.
Naam contactpersoon:
Email contactpersoon:
Adres contactpersoon:
Postcode contactpersoon:
Woonplaats contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon: