Meedoen in de zaalvoetbal - competitie van de RZW?

Jaarlijks dient er voor ieder team een inschrijving voor de a.s. competitie en bekercompetitie plaats te vinden. Nieuwe deelnemers kunnen zich op ieder moment melden, waarna men eerst op de wachtlijst komt.

De inschrijving voor bestaande deelnemers start medio april en we sluiten de inschrijving medio mei (dag voor de algemene ledenvergadering) van enig seizoen.

Voorwaarden voor deelname zijn dat je per team over minimaal 11 spelers, (een grensrechter, momenteel werken we met twee scheidsrechters, daarom als er twee scheidsrechters zijn geen grensrechter nodig), een vlag, een plofbal, een tenue, een reserve-tenue en (bij voorkeur) over een coach beschikt.

Verder dient het inschrijfgeld ongeveer 650,-- tot 750,-- euro per team (als u bent ingedeeld ontvangt u daarvoor een nota) per uiterlijk 20 juni op IBAN rekening NL50ABNA0424719398 van de RZW te zijn bijgeschreven.

Nieuwe teams komen dus eerst op de wachtlijst, waarna er bij de indeling wordt gekeken of er ruimte is voor deelname.  De indeling geschiedt in de 1e helft van juni. Teams welke niet hebben betaald of te laat hebben ingeschreven komen op de wachtlijst. Teams welke niet (kunnen) worden ingedeeld, krijgen het inschrijfgeld (onder aftrek van eventuele vorderingen) na de indeling teruggestort.

Inschrijven kan via het menuonderdeel Ledenadministratie -> Inschrijving-competitie in het topmenu.