Algemene Gegevens:
Postadres:
Regionaal Zaalvoetbal Walcheren
t.a.v. dhr. J.A. Sinke
Minoes 9
4421 TL Kapelle
telefoon: 06-12118716

Algemeen contact emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bankrekening:
ABN/AMRO Middelburg
NL50ABNA0424719398
t.n.v. RZW te Kapelle
 
Opgericht 1 augustus 1997.
Nummer Kamer van Koophandel:
40311535 te Middelburg

Verenigingsnummer KNVB: FK-ZG-566

Website: https://www.rzw.nl

Bestuur

Voorzitter
ICT beheer
Piet de Visser
telefoon: 06-53719043
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Vice-voorzitter
Competitieleider
Scheidsrechters-coördinator
Kees Outermans
telefoon: 06-28576957
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris/Penningmeester
Jaap Sinke
telefoon: 06-12118716
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie
Cees Schuit
telefoon: 06-30353314
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Beschrijving van de diverse bestuursfuncties:

Voorzitter

■ Het voorzitten van de bestuurs- en de ledenvergaderingen
■ Het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte
■ Het bewaken van het competentieniveau van de bestuursleden en van de goede naam en faam van de vereniging en haar leden
■ Aansturen van de continuïteit van de vereniging

Secretaris

 Het notuleren van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen
 Het plannen en opstellen van de agenda bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
 Het beheren, registreren en distribueren van de in- en uitgaande post
 Het bespreken van de ingekomen stukken tijdens voornoemde vergaderingen

■ Contactpersoon voor Gemeente en KNVB

Penningmeester

De 1e verantwoordelijkheid van de penningmeester is het doelmatig beheren van de financiën van de vereniging. Hiertoe worden de volgende hoofdtaken verricht:
■ Het opstellen van het jaarlijkse financiële verslag en begroting
■ Het voorstellen van de contributie voor reguliere competitie
■ Na goedkeuring van het budget door het bestuur en de algemene ledenvergadering de financiële zaken beheren conform de gemaakte afspraken.
■ Het innen van de contributie en de opgelegde boetes
■ Het betalen van de facturen en declaraties
■ Het volgen van de externe en interne ontwikkelingen die betrekking hebben op de vereniging en in het bijzonder op de financiële situatie
■ Het presenteren van de financiële situatie tijdens de bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering
■ Levert de benodigde gegevens aan bij de accountant, zodat deze de jaarcijfers kan controleren

Competitieleider

De hoofdtaak van de competitieleider is het opstellen van het jaarlijkse competitieprogramma
■ Het opstellen en plannen van het competitie- en bekerprogramma
■ Evalueren van het verloop van de competitie, signaleren van knelpunten en het voorstellen van verbeteringen aan het bestuur
■ Beschikbaarheid van zalen onderzoeken
■ Beheer / behandeling van alle praktische zaken omtrent de voortgang van en tijdens de competitie
■ Het bijhouden van de uitslagen van gespeelde wedstrijden
■ Inschrijving van de teams
■ Het vervaardigen van programmaboekjes

Ledenadministratie

De hoofdtaak van de ledenadministrateur is:
■ Hij is verantwoordelijk voor het in- en uitschrijven van de leden van de RZW
■ Het aanmaken van spelerspassen
■ Het tijdig verwijderen van spelers, die niet meer bij de RZW aangesloten zijn

Scheidsrechters-coördinator
De hoofdtaak van de scheidsrechterscoördinator

■ Het bewaken van de kwaliteit van de scheidsrechters
■ Het bewaken van het aantal scheidsrechters
■ Het aanstellen van de scheidsrechters
■ Algemeen contact met de scheidsrechters ten behoeve van een goede verstandhouding tussen bestuur en scheidsrechters

ICT-beheer

De hoofdtaak van de ICT-beheerder
■ Het beheren en onderhouden van de informatie op de website
■ Het beheren en onderhouden van de database
■ Het beheren en onderhouden van het programma voor het maken van het speelschema
■ Het beheren en onderhouden van de software voor de ledenadministratie